سیاست های کلی و متدولوژی مورد استفاده در پیاده سازی زیرساختهای ICT: 

زيرساخت و شبكه ارتباطي به عنوان بستر ارتباطي كاربران، سيستم‌ها و نرم‌افزارهاي كاربردي با يكديگر-  در درون و بيرون سازمان –  نقش بسزايي را در رسيدن سازمان به اهداف و استراتژي‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات ايفا مي‌نمايد. شناخت نرم‌افزارهاي كاربردي و سرويس‌هاي شبكه و كاربراني كه با آنها در ارتباط مي‌باشند با توجه به نيازمندي‌ها و فرآيندهاي سازمان حائز اهميت فراوان است. تعيين محدوده جغرافيايي شبكه زير ساخت، تعيين تعداد و نوع كاربران، تعيين سرويسها و نرم افزارهاي كاربردي كه توسط كاربران مختلف مورد استفاده قرار خواهند گرفت و تعيين مبدا و مقصد ترافيك توليدي توسط كاربران مختلف از جمله فعاليت‌هاي مهمي است كه در اين راستا انجام مي‌گيرد.

از طريق تبيين يك بستر ارتباطي يا زير ساختار مناسب كليه سيستم‌ها و نرم افزارها با يكديگر مرتبط مي‌شوند. اين زير ساختار بايد بتواند تمامي نيازهاي اين سيستم‌ها و نرم‌افزارها را از نظر سرعت و امنيت ارتباطي با بالاترين كيفيت ممكن برآورده سازد. براي بوجود آوردن بستري يكپارچه به گونه‌اي كه بتواند كليه خواسته‌هاي فعلي، پيش بيني شده و آتي سازمان‌ها مطابق با آخرين دستاوردهاي فن آوري‌هاي روز برآورده گردد، بدست آوردن شناختي صحيح از تمامي نيازهاي سازمان‌ها امري ضروري است. امروزه، رايانه‌ها و شبكه‌هاي رايانه‌اي با استفاده از سرويس‌هاي جديد و متنوعي كه ارائه مي‌دهند،  روند اجرايي امور گوناگون را در ادارات، سازمان‌ها، نهادها و مؤسسات دولتي و غير دولتي بطرز چشمگيري تغيير داده‌اند.  بسياري از اين تغييرات متأثر از اجراي سيستم‌هاي مكانيزاسيون اداري مي‌باشد كه تسهيلات فراواني را از جمله تسريع در انجام امور، بالا بردن بهره‌وري كارمندان و برقراري ارتباطات يكپارچه با خود به ارمغان آورده‌ است. در اين ميان، كاربردهاي جديد ديگري نيز با استفاده از مزاياي ارتباطات يكپارچه به عنوان خدمات و سرويس‌هاي جديد مانند ارتباطات تلفني، كنفرانس‌هاي ويديويي، آموزش‌هاي از راه دور و دسترسي به منابع گسترده‌اي از بانك‌هاي اطلاعاتي  در اينگونه سيستم‌ها قابل تعريف مي‌باشند.  از اين رو، براي نيل به مزاياي مذكور، مشخص ساختن نيازهاي هر نهاد اجرايي در دو سطح  سيستم‌هاي مكانيزاسيون مختلف اداري جهت تسريع و تسهيل امور و نيازهاي عمومي براي بهره وري بيشتر اين سيستم‌ها مي‌بايست بررسي شوند.

ارایه خدمات مدیریت و پشتیبانی از شبکه و سیستم های استقرار یافته:

منظور از مديريت شبکه، اجراي رويه کنترل و گزارش دهي شبکه و عملکرد آن، مديريت پيکربندي (Configuration Management) و مديريت خطا (Fault Management) مي باشد. اين سرويس موجب بهينه شدن عملکرد شبکه و مديريت موثر بر مشکلات اجرايي، جهت دستيابي به سرويس بدون وقفه 24×7×365 مي باشد. همچنين در قالب اين سرويس راه حل هاي پيشنهادي مناسب جهت کاهش خرابي ها، بهبود عملکرد، استفاده بهينه از منابع در مقابل سرمايه گذاري و برنامه ريزي براي توسعه هاي آينده ارائه مي شود.

نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات شبکه و همچنین زیرساخت پسیو مبتنی بر کابل مس و فیبر نوری:

ارایه خدمات در زمینه فروش، نصب، پشتیبانی و نگهداری از تجهیزات مستقر در زیرساخت ICT: