معرفی و تاریخچه:

گسترش فن آوري ارتباطات و اطلاعات و انقلاب رايانه اي و اينترنتي در چند سال اخير تغييرات وسيع و سريعي  در جنبه هاي مختلف زندگي جوامع اعم از فرهنگي ،اجتماعي ، اقتصادي و …. پديد آورده است.
اين فن آوري  از يکسو به عنوان مهمترين ابزار، روش و سرمايه براي توانمند سازي جوامع در قرن جديد براي ايجاد تغييرات اساسي در زندگي ،آموزش، اشتغال ، نحوه حکومت و اداره جوامع، بنگاهها و صنايع محسوب شده و از سويي ديگر يک فرصت استثنائي براي جبران عقب ماندگي هاي عصر صنعت براي کشورهاي درحال توسعه بصورت تحقق يک جهش اساسي در ورود به دوران فرا صنعتي شده است.
در نگاهي گذرا به تمامي برنامه هاي توسعه کشورهاي مختلف، توجه به نقش محوري فن آوري ارتباطات و اطلاعات بطور گسترده ديده مي شود و بخصوص از آغاز  قرن جديد ميلادي تمام نهاد هاي بين المللي نيز به اين  نقش در تنظيم برنامه هاي خود توجه خاص مبذول داشته اند.
در اين راستا و با توجه به  عامل تعيين کننده فناوري اطلاعات و ارتباطات در تحقق اهداف چشم انداز 20 ساله کشور شرکت توسعه ارتباطات آمون  با سرمايه گذاري بخش خصوصي به منظور ارائه خدمات مختلف اطلاعات و ارتباطات ، با اتکا به تجارب چندين ساله داخلي و بين المللي مديران ارشد خود فعاليت همه جانبه اي را آغاز نموده است که خلاصه اي تجربیات آن به شرح مقابل می باشد:

تجربیات:

بیش از 15 سال فعالیت مستمر در حوزه ی IT و ICT

1- ارائه خدمات مشاوره در زمينه شبکه و بسترهاي ارتباطي، مديريت و امنيت شبکه.

2- طراحي، پياده سازي، راه اندازي و پشتيباني شبکه هاي محلي (LAN)، بين شبکه اي (Inter-Networking)، شبکه هاي گسترده (WAN) و بي سيم (Wireless).

3- ارائه راه حل هاي VoIP و Video Conference.

4- نظارت بر حسن اجراي پروژه هاي شبکه  با استفاده از متدولوژي هاي استاندارد بين المللي.

6- ارائه تجهيزات و قطعات شبکه با سيم و بي سيم ، اعم از Passive & Active  از توليدات کمپاني هاي:

– Cisco System

– Huawei

– 3Com

– Nexans

– Legrand

– HP

7- مشاوره، طراحی، پياده سازی و بهينه سازی راه حل VoIP

8- عرضه تکنولوژي Surveillance براي نظارت و کنترل تصويري همزمان.

9- مشاوره، طراحی و اجرای سيستم های برق بدون وقفه (يو پی اس)