چرا باید آمون را انتخاب کنیم؟

 

فضای حاکم بر فعالیت های آمون، فضایی پویا، خلاق و دوستانه و در عین حال قانون مدار و بسیار مشتری محور می باشد.
همچنین در آمون پایبندی به اصول و ارزش های انسانی بیش از هر اصل دیگری دراولویت فعالیت ها می باشد.
دوستی، صمیمیت، احترام متقابل، مسئولیت پذیری، کمک و تقابل دانش، انتقاد پذیری، انجام فعالیت های جمعی و ایجاد گروه های کاری، دموکراسی، یاد دادن و یاد گرفتن از ویژگی های بارز محیط کاری شرکت توسعه ارتباطات آمون می باشد.
از مهم ترین ویژگی های آمون پیشرفت و یاد گرفتن دانش های جدید هر روزه می باشد. دانش در آمون هیچ گاه تمامی ندارد.

از علاقمندان تقاضا میشود تا رزومه ی خود را به آدرس jobs@amoonco.com ارسال نموده تا بعد از بررسی توسط کارشناسان ما در اسرع وقت تماس و دعوت به مصاحبه انجام پذیرد.