شرکت توسعه ی ارتباطات آمون، با گرد هم آوري تعدادي از کارشناسان فني متخصص و تشکيل ساختار مديريتي کارامد،در سال 1384 آغاز به کار نمود. شرکت، در مدت کوتاهي، بنا بر توان فني بالا و ساختار مديريتي کارامد، توانسته است در پروژه هاي ملي بزرگي فعاليت، و آن ها را با موفقيت هاي چشم گير به پايان برساند. شرکت توسعه ی ارتباطات آمون، با اتکاء بر دانش فني و تجربيات به دست آمده توسط متخصصين آن در خلال پروژه هاي ملي ، قصد دارد تا با گسترش روابط و تعاملات سازنده با شرکت ها، ارگان ها و سازمان هاي داخلي، نقشي مؤثر در پيش رفت و ارتقاء سطح صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور داشته باشد.